Close

Ubezpieczenia dla firm

PZU FIRMA
Kiedy i komu może być potrzebne ubezpieczenie?
• Klientom, którzy prowadzą działalność gospodarczą w różnych branżach (np. handel, usługi,
produkcja).
• Klientom, którzy nie prowadzą działalności gospodarczej, ale wynajmują swój majątek innym
przedsiębiorcom (np. halę, lokal, maszynę).
• Ubezpieczenie możesz zaproponować klientom, którzy:
działają na rynku od lat,
rozpoczynają działalność gospodarczą.
• Polisa może stanowić zabezpieczenie kredytu (cesja) lub leasingu, a także umożliwić spełnienie
wymogu przystąpienia do przetargu (OC).
Polisy akceptowane przez banki i firmy leasingowe jako
gwarancja należytej ochrony.
Co klient moze
ubezpieczyc?
Budynki:
• sklepy,
• budynki biurowe i usługowe,
• magazyny,
• hale produkcyjne,
• kioski.
Lokale:
Lokale, w których prowadzona
jest działalność gospodarcza.
Budowle, np.:
• ogrodzenia,
• podjazdy,
• reklamy wolnostojące,
• namioty,
• instalacje wolnostojące.
Nakłady adaptacyjne:
Koszty poniesione przez
najemcę, aby przystosować
budynek lub lokal do
działalności gospodarczej.
Obiekty małej architektury:
• murki ogrodowe,
• fontanny,
• baseny,
• altany,
• pergole,
• grille murowane,
• śmietniki,
• wyposażenie placu zabaw,
• lampy.
Środki obrotowe:
• towary,
• surowce,
• półprodukty,
• wyroby gotowe i pomocnicze,
• opakowania,
a także m.in. części zamienne
i kosmetyki.
Mienie osób trzecich:
Mienie przyjęte w celu
wykonania usługi,
przechowania lub sprzedaży
(np. odzież w pralni, sprzęt
w naprawie, pojazdy
u mechanika).
Maszyny, urządzenia,
wyposażenie:
• meble biurowe i sklepowe,
• klimatyzatory,
• maszyny produkcyjne
Niskocenne składniki
majątku o wartości
jednostkowej poniżej 1500 zł,
(nieujęte w ewidencji), np.:
• czajnik bezprzewodowy,
• drobny sprzęt biurowy,
• narzędzia.
Mienie pracownicze
w miejscu pracy, np.:
• odzież,
• obuwie.
Wartości pieniężne:
• gotówka,
• czeki,
• weksle,
• złoto i srebro (np. u jubilera).
Mienie w transporcie
(cargo):
Mienie przewożone transpor tem
własnym lub obcym na terenie
kraju.
Sprzęt elektroniczny:
• komputery,
• drukarki,
• kopiarki,
• kasy i wagi elektroniczne,
• notebooki,
• rzutniki multimedialne,
• telefony komórkowe,
• nośniki danych,
• dane,
a także sprzęt:
• medyczny,
• geodezyjny,
• pomiarowy,
• alarmowy.
Szyby i inne przedmioty
szklane:
• oszklenia okienne,
drzwiowe, ścienne
i dachowe,
• akwaria i terraria,
• lady chłodnicze,
• oszklenia kominków i wind,
• szklane przegrody,
• witraże,
• lustra,
• szyldy i gabloty ze szkła
oraz plastiku poza
budynkiem lub lokalem,
• reklamy świetlne, neony.
Odpowiedzialność cywilna:
Odpowiedzialność cywilna
za szkody na osobie lub
w mieniu wyrządzone
osobie trzeciej w związku
z prowadzeniem działalności
gospodarczej.
Assistance:
Pomoc i organizacja usług
w razie szkody.
Zobacz, jak wiele kategorii majątku możesz ubezpieczyć.
Kompleksowe ubezpieczenie majątku pozwala odbudować, kupić
lub naprawić zniszczony albo utracony majątek i tym samym
umożliwia dalsze prowadzenie działalności gospodarczej.
Ubezpieczenie assistance:
Organizowanie oraz pokrycie kosztów świadczeń
w ramach oferowanych usług na terenie Polski.
Pomoc medyczna:
• pierwsza porada telefoniczna lekarza,
• pierwsza wizyta lekarska,
• transport medyczny.
Pomoc w razie hospitalizacji:
• transport medyczny ze szpitala,
• domowa opieka pielęgniarska
po hospitalizacji.
Zorganizowanie lokalu zastępczego:
• transport i przechowywanie ubezpieczonego
mienia w budynku lub lokalu.
Interwencja specjalisty po powstaniu
szkody – koszt dojazdu i robocizny:
• ślusarza,
• elektryka,
• hydraulika,
• szklarza,
• dekarza,
• murarza,
• glazurnika,
• parkieciarza,
• technika urządzeń grzewczych.
Zorganizowanie dozoru po szkodzie:
• koszty dozoru w miejscu ubezpieczenia.
• Po wypłacie odszkodowania suma ubezpieczenia nie zmienia się.
Jakie korzysci ma
klient z zawarcia
ubezpieczenia?
Bezpieczeństwo:
• Pełna ochrona majątku fi rmy – odszkodowanie to środki na odbudowę, zakup lub naprawę
zniszczonego, uszkodzonego lub utraconego mienia.
• Ochrona z tytułu odpowiedzialności cywilnej – odszkodowanie to środki na pokrycie szkód
wyrządzonych osobie trzeciej.
Wygoda:
• Jedna polisa chroni od wielu ryzyk.
• Szybka i fachowa obsługa połączona z prostą procedurą zawarcia umowy ubezpieczenia.
• Zabezpieczenie kredytu lub umowy leasingu.
Oszczędność czasu i pieniędzy:
• Zniżki za pakiet – klient korzysta ze zniżek za liczbę wykupionych ubezpieczeń.
• Inne atrakcyjne zniżki:
za posiadane zabezpieczenia przeciwpożarowe lub przeciwkradzieżowe,
za bezszkodowy przebieg ubezpieczenia po pierwszym roku.
• Usługi assistance – klient może uzyskać pomoc w wielu sytuacjach związanych z nieszczęśliwym
wypadkiem lub szkodą.
Elastyczność oferty:
• Możliwość rozszerzenia zakresu ochrony – klient może dokupić klauzule dodatkowe.
• Dopasowanie do potrzeb – klient sam decyduje, co i w jakim zakresie ubezpiecza.
• Możliwość ratalnego opłacania składki – w kilku atrakcyjnych opcjach: półrocznej, kwartalnej
albo elastycznej.