Close

Ubezpieczenie domu

PZU Dom to pakiet ubezpieczen, który gwarantuje odszkodowanie w razie zniszczenia
lub utraty majatku prywatnego oraz wsparcie finansowe w róznych sytuacjach życiowych.

Komu jest niezbędne ubezpieczenie?
• właścicielom domów i mieszkań
• osobom, które mają spółdzielcze własnościowe prawo do mieszkania lub domu
• osobom, które zamieszkują mieszkania spółdzielcze, komunalne lub zakładowe
• najemcom i wynajmującym
• posiadaczom domków letniskowych (również na terenie ogródków działkowych)
• podmiotom gospodarczym, które są właścicielami domów lub mieszkań – jeśli wykorzystują
to mienie do celów mieszkaniowych
• rolnikom – jako rozszerzenie oferty obowiązkowej
• osobom, które ubezpieczają nagrobki
Posiadają nieruchomość (domy) w trakcie budowy.

Co klient moze ubezpieczyc?

Nieruchomości w postaci:
• dom jednorodzinny (szeregowy, bliźniak), wielorodzinny lub letniskowy
• budynek niemieszkalny
• garaż
• domy i budynki w stadium budowy
• mieszkanie
• budowle
• obiekty specjalistyczne (szklarnie, tunele foliowe)
• nagrobki cmentarne
Ruchomości
domowe:
Ruchome wyposażenie domu lub mieszkania, np.:
• meble,
• ubrania,
• książki,
• zwierzęta domowe,
• biżuterię,
• mienie biurowe i służbowe,
• dzieła sztuki – na specjalnych warunkach
Mienie ruchome można zawsze ubezpieczyć w wartości nowej, bez
względu na wiek sprzętu.
Odpowiadamy za ruchomości domowe w pomieszczeniach i budynkach poza
mieszkaniem i domem.
Elementy wyposażenia zamontowane albo wbudowane na stałe, np.:
• drzwi,
• podłogi,
• schody,
• wanny,
• kominki,
• tapety,
• włączniki światła,
• kaloryfery,
• sprzęty AGD w zabudowie.
Przedmioty szklane, ceramiczne, kamienne oraz z tworzywa sztucznego
i konglomeratu, np.:
• szyby w oknach i drzwiach,
• kabiny prysznicowe,
• sanitariaty,
• płyty indukcyjne,
• glazurę ścienną,
• blaty i parapety,
• szyby kominkowe,
• szyby w sprzęcie AGD,
• lampy i kinkiety,
• panele słoneczne.
Nawet jeśli dom jest jeszcze w budowie, możemy ubezpieczyć ruchomości
domowe i stałe elementy.
Pokrycie szkód wyrządzonych przez ubezpieczonych osobom trzecim.
Gwarancja:
• ochrony praw ubezpieczonych,
• profesjonalnej porady prawnika,
• zwrotu kosztów niezbędnej ochrony prawnej.
Ubezpieczenie obejmuje np.:
• porady prawne,
• wzory pism,
• reprezentację w sądzie,
• poręczenie majątkowe.
Wsparcie po nieszczęśliwym wypadku – dla ubezpieczonego lub jego
bliskich, np. w razie:
• uszkodzenia ciała,
• śmierci,
• zawału serca,
oraz zwrot kosztów leczenia.
Wsparcie w awaryjnych sytuacjach w domu, a także w razie nagłego
zachorowania.
Odpowiadamy za dewastację domu jednorodzinnego i domu
w budowie.
• Zapłacimy za rozmrożone jedzenie w lodówce.
• Zapłacimy odszkodowanie za rabunek torebki, laptopa lub biżuterii
poza domem albo za rabunek zakupów.
• Pokryjemy koszty poszukiwania przyczyny zalania i zwrócimy koszty
utraty wody.
Przedmioty od stłuczenia
Ubezpieczeniem obejmujemy szkody, które polegają na stłuczeniu (rozbiciu
lub pęknięciu szklanych przedmiotów w następstwie zdarzeń takich jak:
• pęknięcie szyby w kominku,
• upadek garnka na płytę indukcyjną,
• zbicie szyby w wyniku przeciągu
Szklane przedmioty od stłuczenia można ubezpieczyć również w domu
letniskowym.
Odpowiadamy za szkody na osobie i szkody rzeczowe związane
z czynnościami życia prywatnego wyrządzone przez ubezpieczonych osobom
trzecim, np.:
• zalałeś mieszkanie sąsiadów,
• Twój pies pogryzł listonosza,
• przechodzień złamał nogę na twoim nieodśnieżonym chodniku,
• zniszczyłeś wypożyczony sprzęt.
Pomagamy w dochodzeniu własnych praw w takich sytuacjach, jak np.:
• konfl ikt z sąsiadem,
• zaleganie z czynszem przez najemcę,
• źle wykonana usługa,
• reklamacja,
• tzw. kradzież tożsamości.
Wypłacamy świadczenie za następstwa lub skutki nieszczęśliwych wypadków
(np. złamania ręki), m.in. za:
• zakup ortezy,
• poniesione koszty leków i rehabilitacji,
• niezdolność do pracy,
• wizyty u specjalistów.
W ubezpieczeniu następstw nieszczęśliwych wypadków możemy
ubezpieczyć nawet osoby trzecie.
Gwarantujemy wsparcie w awaryjnych sytuacjach, m.in. organizację usług specjalistów
(np. ślusarza, elektryka, szklarza).
Dodatkowo, pokrywamy koszty:
• materiałów potrzebnych do naprawy,
• dezynsekcji i deratyzacji,
• mieszkania zastępczego,
a także organizujemy usługi medyczne, np.: wizytę lekarza w razie nagłego
zachorowania.
Naprawiamy sprzęt AGD, RTV i PC.
• Nie stosujemy w ubezpieczeniu:
udziału własnego,
franszyzy,
zasady proporcji,
pomniejszania sumy ubezpieczenia nieruchomości o wypłacone wcześniej
odszkodowanie.
• Ruchomości domowe i stałe elementy ubezpieczamy w wariancie Od Wszystkich Ryzyk
zawsze w wartości nowej, bez względu na sumę ubezpieczenia.
• W ubezpieczeniu mieszkania za szkody częściowe odszkodowanie wypłacamy zawsze
w wartości nowej.
• Za kradzież w domach letniskowych odpowiadamy przez cały rok.
• Nie trzeba sporządzać wykazu ubezpieczonego mienia – z wyjątkiem mienia specjalnego,
np. dzieł sztuki.
• Zabezpieczenia – w domu i mieszkaniu do ubezpieczenia wystarczy 1 zamek wielozastawkowy.