Close

Ubezpieczenie na życie

PZU Twoja ochrona

Terminowe ubezpieczenie przeznaczone jest dla osób poszukujących ochrony swojego życia na ustalony czas (najczęściej na okres spłaty kredytu lub innych terminowych zobowiązań finansowych), a także dla osób chcących oddzielić zabezpieczenie życia od inwestycji oraz dla wszystkich, których dochody są źródłem utrzymania całej rodziny.

Korzyści

Podstawową zaletą jest zabezpieczenie terminowych zobowiązań finansowych takich jak kredyty, pożyczki i tym podobne. Ubezpieczenie charakteryzuje się dużą elastycznością w ustalaniu okresu ubezpieczenia w odniesieniu do indywidualnych potrzeb i możliwości ubezpieczonego. Daje też możliwość rozszerzenia ochrony o ubezpieczenia dodatkowe, pozwalające dopasować umowę ubezpieczenia do indywidualnych potrzeb ubezpieczonego. Ubezpieczenie gwarantuje bezpieczeństwo finansowe (utrzymanie dotychczasowego standardu życia) dla rodziny i najbliższych w przypadku śmierci ubezpieczonego. Wypłata świadczenia z umowy PZU Twoja Ochrona jest zwolniona z podatku od zysków kapitałowych oraz podatku spadkowego. Umowa ubezpieczenia działa na całym świecie przez 24 godziny na dobę. Ponadto suma ubezpieczenia może być podwyższana o wskaźnik indeksacji w celu urealnienia wartości świadczenia.

Zakres i przedmiot upezpieczenia PZU Twoja ochrona

Przedmiotem polisy jest śmierć osoby ubezpieczonej w okresie odpowiedzialności PZU Życie SA. Tymczasowa ochrona ubezpieczeniowa działa już od następnego dnia po wpłaceniu kwoty na poczet ochrony tymczasowej i podpisaniu wniosku.

PZU Ochrona życia

Jest to oferta dla osób poszukujących ochrony ubezpieczeniowej na całe życie, gdzie wypłata świadczenia z tytułu umowy następuje niezależnie od wieku lub stanu zdrowia.

Korzyści

Podstawowe zalety tej polisy to:

  • dożywotnie ubezpieczenie życia, które działa na całym świecie i w każdym czasie – PZU Ochrona Życia to ubezpieczenie na całe życie, które jako jedno z nielicznych w Polsce zapewnia dożywotnią ochronę,
  • opłata składek tylko przez określony czas, potem ochrona (mimo zakończenia okresu opłacania składek) wciąż trwa – dzięki temu nawet osoby starsze mogą posiadać ubezpieczenie na życie, które zapewnia wypłatę sumy ubezpieczenia niezależnie od wieku i stanu zdrowia,
  • zapewnienie najbliższym (dzieciom, wnukom, osobom niespokrewnionym, etc.) spadku, który wskazane osoby otrzymają po śmierci ubezpieczonego,
  • suma ubezpieczenia nie jest obciążona podatkiem spadkowym i dochodowym, a wypłacana będzie bez kłopotliwego postępowania spadkowego,
  • możliwość podwyższania sumy ubezpieczenia o wskaźnik indeksacji, którego zadaniem jest urealnienie przyszłej wypłaty świadczenia,
  • możliwość rozszerzenia zakresu ochrony o dodatkowe świadczenia,
  • umowa ubezpieczenia działa na całym świecie, przez 24 godziny na dobę.

Zakres i przedmiot upezpieczenia PZU Ochrona życia

Polisa wypłacana jest w wypadku śmierci osoby ubezpieczonej w okresie odpowiedzialności PZU Życie SA. Tymczasowa ochrona ubezpieczeniowa działa już od następnego dnia po wpłaceniu kwoty na poczet ochrony tymczasowej i podpisaniu wniosku.