Close

Ubezpieczenie samochodu

PZU Auto
Kompleksowe ubezpieczenie, które zapewnia pełną ochronę pojazdu wraz z wyposażeniem od wszystkich
zagrożeń. Chroni również kierowcę i pasażerów.
Pakiet PZU Auto jest przeznaczony dla wszystkich posiadaczy pojazdów mechanicznych.
Wypłacimy odszkodowanie za szkody na osobie i rzeczowe, które klient
wyrządził osobie trzeciej.
Zapewniamy kompleksową ochronę zarówno od uszkodzeń pojazdu
(np. stłuczka, wypadek, pożar, gradobicie, wandalizm), jak i od
kradzieży.
Wypłacimy odszkodowanie za uszczerbek na zdrowiu (np. złamanie nogi
lub ręki w wyniku wypadku) oraz za śmierć w wypadku drogowym.
Zapewniamy wsparcie i pomoc w razie zdarzeń na drodze (np. awaria,
wypadek, stłuczka czy nawet brak paliwa).
Wystarczy jeden telefon na infolinię i zorganizujemy naprawę,
holowanie lub pojazd zastępczy.
Wykonamy wymianę szyby uszkodzonej np. przez kamień czy grad.
Zapewnimy bezpieczeństwo fi nansowe rodzinie ubezpieczonego w razie
jego śmierci albo całkowitej niezdolności do pracy.
Zapewnimy klientowi pomoc prawną, jeżeli np. został niesłusznie
posądzony o popełnienie wykroczenia drogowego.
Zajmiemy się likwidacją szkody w sytuacji, gdy posiadacz pojazdu
z innego zakładu ubezpieczeń uszkodzi pojazd klienta, np. w wyniku
stłuczki.
Chronimy od wszelkich możliwych zdarzeń i zagrożeń, które nie są wyłączone w ogólnych
warunkach ubezpieczenia.
Odpowiadamy za szkody zaistniałe na terenie całej Europy.
Poza standardowymi uszkodzeniami powstałymi podczas stłuczki czy kradzieży odpowiadamy
również za wszystkie nietypowe szkody, takie jak uszkodzenie przewodów przez gryzonie
lub uszkodzenie pojazdu z powodu zassania wody przez silnik.
Nie stosujemy ograniczenia wiekowego dla pojazdów.
Nie wymagamy zabezpieczeń przeciwkradzieżowych do zawarcia
ubezpieczenia.
Nie stosujemy ograniczeń sumy ubezpieczenia dla wyposażenia
dodatkowego.
Odpowiadamy za szkody już od 300 zł.
W razie jednej szkody w okresie ubezpieczenia klient nie straci zniżki
za bezszkodową jazdę.
Po wypadku albo kradzieży zorganizujemy odbiór
uszkodzonego pojazdu i przewiezienie go do sieci naprawczej PZU oraz zapewnimy samochód
zastępczy na cały okres naprawy.
W razie wypadku lub kradzieży ochroną są objęte przedmioty,
które znajdują się w zamkniętym samochodzie (np. laptop, telefon, sprzęt sportowy i bagaż
osobisty).
W razie wypadku lub awarii przysługują klientowi
następujące świadczenia:
• naprawa na miejscu w razie unieruchomienia pojazdu (bez kosztów
części i ich dostarczenia),
• dojazd pomocy drogowej w razie użycia niewłaściwego paliwa,
• holowanie pojazdu w razie jego unieruchomienia, awarii lub użycia
niewłaściwego paliwa,
• złomowanie pojazdu w najbliższym punkcie, który wykona usługę,
• wynajem pojazdu zastępczego:
• dowóz paliwa (bez kosztów samego paliwa),
• otwarcie pojazdu albo holowanie w razie zatrzaśnięcia kluczyków
wewnątrz pojazdu,
• holowanie pojazdu w razie zniszczenia albo kradzieży kluczyków,
• wymiana koła w razie awarii ogumienia
• wymiana żarówki
• uruchomienie pojazdu w celu dalszej podróży w razie rozładowania
akumulatora
• nocleg dla ubezpieczonych
• przewóz ubezpieczonych (zgodnie z liczbą osób w dowodzie
rejestracyjnym),
• odholowanie przyczepy (bez ładunku) w razie wypadku i awarii
pojazdu.
Organizujemy naprawę albo wymianę szyby czołowej, bocznej i tylnej w samochodzie na terenie
Polski. Po skorzystaniu z tej usługi klient nie traci zniżki w AC.
Organizujemy i pokrywamy koszty ochrony interesów prawnych klienta oraz jego najbliższej rodziny.
Zapewniamy:
• poradę prawnika,
• reprezentację adwokata lub radcy prawnego,
• pokrycie kosztów sądowych w sprawach związanych z posiadaniem, w tym z ruchem
lub używaniem pojazdu.
O ochronę prawną klienta dba profesjonalny pełnomocnik.
Naprawimy uszkodzony pojazd oraz zwrócimy koszty holowania, parkowania, pojazdu zastępczego
lub dodatkowego badania technicznego – nawet jeśli sprawca wykupił ubezpieczenie OC w innej
firmie.
Załatwiamy wszelkie formalności z firmą ubezpieczeniową sprawcy.
• Wypłacamy odszkodowanie w ciągu maksymalnie 15 dni.
• Ubezpieczenie działa nawet wtedy, gdy sprawcą jest posiadacz pojazdu
z rejestracją zagraniczną albo gdy dojdzie do karambolu.