Slide 1 jFlow Plus

Ubezpieczenie na życie - Wrocław

Terminowe ubezpieczenie przeznaczone jest dla osób poszukujących ochrony swojego życia na ustalony czas (najczęściej na okres spłaty kredytu lub innych terminowych zobowiązań finansowych oraz dla wszystkich, których dochody są źródłem utrzymania całej rodziny.

Slide 1 jFlow Plus

Ubezpieczenie dla firm - Wrocław

Pakiet ubezpieczeń zapewniający kompleksową ochronę całości majątku i działań związanych z prowadzeniem firmy w ramach jednej polisy. Istnieje możliwość dostosowania zakresu ubezpieczenia do konkretnych zagrożeń, związanych z prowadzeniem działalności.

Slide 1 jFlow Plus

Ubezpieczenie samochodu - Wrocław

Trudno przewidzieć wszystkie sytuacje na drodze. Nawet najlepszym kierowcom może przydarzyć się awaria, kolizja, zbita szyba. Kompleksowe ubezpieczenie samochodu pozwala na poradzenie sobie w trudnych sytuacjach.

Slide 1 jFlow Plus

Ubezpieczenie domu - Wrocław

Dom – to miejsce do którego wracamy, w nim czujemy się bezpiecznie. W życiu może jednak zaistnieć wiele nieprzewidzianych zdarzeń: powódź, zalanie, ogień, włamanie – w takich sytuacjach warto mieć polisę...

Ubezpieczenie domu

Ubezpieczenie dla firm

Ubezpieczenie samochodu

Ubezpieczenie na życie

Podwyżka OC na samochód

Sobota, 20 grudnia 2014, źródło:wp.pl


Dobiegający końca rok 2014 jest kolejnym, w którym ceny obowiązkowego OC samochodu spadały. Wiele wskazuje jednak na to, że w 2015 za polisę trzeba będzie zapłacić więcej. Nawet o 50 proc.

Działające w Polsce towarzystwa ubezpieczeniowe nie mają łatwego życia. Wojna cenowa, jaka kilka lat temu przetoczyła się przez nasz rynek, sprawiła, że ceny OC na samochody są bardzo niskie. Większość ubezpieczycieli w ogóle na nim nie zarabia. Na pierwszy rzut oka mogłoby się wydawać, że to sytuacja idealna dla kierowców. Niestety, w parze z niską ceną idzie również słaba jakość usług. Osoby, które likwidowały szkody z polisy sprawcy, często spotykają się z nieuzasadnionym zaniżaniem wartości wyceny strat, a nawet z niezgodnymi z prawem praktykami ubezpieczycieli. W 2015 roku czeka nas jednak rewolucja. Za patologie w postępowaniach związanych z polisami OC wzięła się Komisja Nadzoru Finansowego, która nakreśliła standardy, jakich mają trzymać się towarzystwa.

Ile wart jest twój samochód? Możesz się łatwo przekonać

Zaproponowane regulacje zmuszą firmy ubezpieczeniowe do dokonywania kalkulacji szkody na podstawie cen nowych i obecnych na rynku części. Dziś zdarza się, że ubezpieczalnie argumentują wyliczoną, nierealnie niską wartość części faktem, że tańsze elementy można kupić w internecie. Towarzystwo będzie mogło zaniżyć wartość odszkodowania tylko wówczas, gdy w wyniku naprawy dojdzie do podwyższenia wartości samochodu, a to niezwykle rzadkie przypadki. Dodatkowo towarzystwa ubezpieczeniowe zostaną zobligowane do wypłacania odszkodowań za utratę wartości rynkowej samochodu. W końcu auta z powypadkowymi naprawami nie sprzedamy za taką kwotę, jaką uzyskać można za pojazd bezwypadkowy.

Te zmiany są dobrą wiadomością dla pokrzywdzonych. Za wysokie standardy obsługi trzeba będzie jednak zapłacić. Z rynku znikną podejrzanie tanie oferty. Szacuje się, że polisa OC od 2015 roku może kosztować nawet o 50 proc. więcej, niż do tej pory.

Kary za brak OC w roku 2015 wzrosną o ok. 4%

W mijającym roku UFG wezwał do zapłaty kary za brak OC ponad 51,4 tys. posiadaczy pojazdów. W 2015 r. sankcje wzrosną, w związku z czym brak OC może kosztować do 3,5 tys. zł.

 

Rok 2014 jest kolejnym rokiem, kiedy Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny notuje rekordowe wpływy z kar za brak obowiązkowego OC posiadaczy pojazdów. Wyniosą one ponad 40 mln zł, w porównaniu do 26 mln zł w 2013 r. Elżbieta Wanat-Połeć, prezes zarządu UFG, mówi, że wkrótce kary mogą stać się głównym źródłem finansowania działalności Funduszu. 

UFG zakończył wprowadzanie systemu e-Zawiadomienia dla komend policji.

Nowe stawki kar

Kary za brak OC ustalane są na podstawie minimalnego wynagrodzenia za pracę w Polsce, które według rozporządzenia Rady Ministrów w 2015 roku ma wynosić 1,75 tys. zł. Od 1 stycznia 2015 r. za brak ważnej polisy OC właściciel samochodu osobowego zapłaci 3,5 tysiąca złotych kary (przy braku ochrony ubezpieczeniowej przez ponad 14 dni). Kary będą o ok. 4% wyższe niż w mijającym roku. 

Szybsze informowanie o braku OC

UFG zakończył wprowadzanie systemu e-Zawiadomienia dla komend policji w całej Polsce. Policjanci otrzymali narzędzie, które umożliwia szybkie przesyłanie raportów z kontroli obowiązkowej polisy OC. "Po udanym pilotażu systemu e-Zawiadomienia z Komendą Wojewódzką Policji w Szczecinie, stopniowo zaczęliśmy udostępniać go kolejnym jednostkom policji" - mówi Elżbieta Wanat-Połeć. "I teraz, z końcem roku, jest już nim objęty cały kraj" - wyjaśnia. 

W 2014 r., do końca listopada, elektronicznie trafiło do Funduszu 12,3 tys. zawiadomień od policji o braku OC. 

Dzięki e-Zawiadomieniom policjanci, zamiast papierowych zgłoszeń o braku aktualnego OC przesyłają do Funduszu informacje drogą elektroniczną. "Oszczędzamy nie tylko na wydatkach na papier czy toner do drukarek, ale również na tradycyjnych przesyłkach pocztowych" - mówi mł. insp. Grzegorz Sudakow, naczelnik Wydziału Ruchu Drogowego Komendy Wojewódzkiej Policji w Szczecinie. "Ponadto, samo wysłanie zawiadomienia zajmuje teraz tylko kilka minut i nie angażuje tak wielu osób jak wcześniej" - dodaje. Wyjaśnia, że sporym ułatwieniem jest to, że system sam podpowiada np. informacje dotyczące auta, już po wpisaniu numeru rejestracyjnego.

W mijającym roku, do końca listopada, elektronicznie trafiło do Funduszu 12,3 tys. zawiadomień na ponad 32 tys. wszystkich zawiadomień od policji o braku OC. "Dzięki systemowi nie tylko szybciej otrzymujemy zawiadomienia, ale obserwujemy też poprawę jakości danych znajdujących się w tej dokumentacji" - zaznacza Joanna Pasturczak, wicedyrektor Pionu Windykacji UFG. "W efekcie spada ryzyko kolizji z pojazdem bez OC, gdyż mamy nadzieję, że osoba u której stwierdzimy brak tej polisy - szybko ubezpiecza się" - dodaje. Po otrzymaniu informacji od policji Fundusz rozpoczyna postępowanie wyjaśniające i w przypadku faktycznego braku tego obowiązkowego ubezpieczenia zwraca się do właściciela pojazdu o zapłacenie opłaty karnej. PZU WOJAŻER a karta EKUZ

EKUZ nie wystarczy na urlopie poza Polską.

 

Dzięki karcie EKUZ osoby ubezpieczone w NFZ mogą korzystać z opieki zdrowotnej w Unii Europejskiej (UE), Islandii, Liechtensteinie, Norwegii i Szwajcarii. Taka opieka odbywa się na identycznych zasadach, jakie obowiązują obywateli tych państw. W większości przypadków wiąże się to jednak z koniecznością poniesienia części kosztów udzielanych za granicą świadczeń medycznych.

 

Często trzeba płacić…

Karta nie zapewnia np.  

 

 • bezpłatna pomoc medyczna zostanie udzielona przez placówki medyczne tylko w zakresie określonym przepisami danego państwa członkowskiego UE. Czyli np.
  • w Niemczech trzeba zapłacić za pierwszą wizytę u lekarza, a każdy dzień w szpitalu kosztuje 10 euro.
  • w Belgii 25% kosztów leczenia i lekarstw pokrywa się we własnym zakresie,
  • we Francjiopłaca się 30% wysokości honorariów lekarskich, 20% kosztów leczenia stacjonarnego i 25% szpitalnego, koszty leków od 35% do 65%, a także 40% kosztów testów laboratoryjnych.
  • we Włoszech obowiązują opłaty za wizytę u lekarza i leczenie stomatologiczne (do 36,15 euro), za wyjątkiem pediatry lekarz specjalista przyjmuje tylko po skierowaniu od lekarza ogólnego, a niektóre leki na receptę są sprzedawane za opłatą ryczałtową, za pozostałe trzeba zapłacić niekiedy nawet 100 lub 50% ceny.
  • w wielu zagranicznych miejscowościach wypoczynkowych lekarze przyjmują tylko prywatnie, a w związku z tym EKUZ nie jest tam honorowany i za te usługi należy zapłacić pełną, bezzwrotną kwotę.
  • nie zapewnia organizacji i pokrycia kosztów transportu, w tym sanitarnego do Polski – koszy te mogą być liczone w setkach tysięcy złotych.

W każdym roku notujemy przypadki, w których koszty transportu poważniej chorych klientów do Polski sięgają 40, 50 tys. zł, i więcej.

Ratownictwo górskie w wielu krajach, m.in. w Austrii, we Francji, w Czechach oraz na Słowacji, jest w pełni odpłatne.

Czy dysponujemy taką ilością wolnych środków finansowych, aby z własnej kieszeni pokryć takie koszty?

Wszystkie koszty pokrywa natomiast ubezpieczenie turystyczne, które kosztuje kilkanaście złotych za dzień na osobę -> PZU WOJAŻER   

Ubezpieczenie turystyczne zapewnia przede wszystkim pokrycie kosztów leczenia bez konieczności współpłacenia, a także pokrycie kosztów ratownictwa i transportu medycznego – od pomocy i transportu z miejsca zdarzenia do szpitala, po transport lotniczy do kraju pod opieką lekarza. W ramach polisy można korzystać całodobowego dostęp do centrum pomocowego.

Polska Izba Ubezpieczeń przypomina, iż ubezpieczenie turystyczne chroni również osoby cierpiące na choroby przewlekłe, np. choroby serca, astmę czy cukrzycę.


Dzisiaj wspaniały dzień 2017 roku. Składamy najserdeczniejsze życzenia imieninowe solenizantom i urodzinowe jubilatomUśmiech

Ubezpieczenie domu | Ubezpieczenie samochodu | Ubezpieczenie dla firm | Ubezpieczenie na życie | Kontakt